Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

A propos de MULTIVAC

Vi tar ansvar for planeten vår og menneskene på den.

Siden jordas ressurser er begrensede, må vi arbeide for å ta vare på og sikre produktene våre. Arbeide for at ingen næringsmidler sløses bort. Arbeide for lengre holdbarhet for alle de verdifulle produktene våre.

MULTIVAC er en ledende tilbyder på verdensbasis av emballeringsløsninger for alle slags næringsmidler, Life Science- og Healthcare-produkter, så vel som industrivarer. Vår portefølje dekker de fleste behov når det gjelder pakkedesign, ytelse og ressurseffektivitet. Den omfatter forskjellige pakketeknologier, automatiseringsløsninger, merking- og kvalitetskontrollsystemer. Dette tilbudet kompletteres av oppstrøms pakkeprosessløsninger på områdene porsjonering, prosessering og bakeriteknologi.

Takket være vår omfattende linjekompetanse kan alle MULTIVAC-moduler integreres i helhetlig oppbygde systemer. Godt for maksimal betjenings- og prosessikkerhet, høy effektivitet og lav TCO (Total Cost of Ownership) for anlegget deres. På den samme bakgrunnen videreutvikler vi digitaliseringen kontinuerlig. Analyseverktøy i sanntid, slik som MULTIVAC Smart Services,sørger for et forutsigbart vedlikehold og optimal maskinell programmering. Ved å tenke og handle bærekraftig arbeider vi for ansvarlig håndtering av ressurser og energi – både når det gjelder fremstillingen av produktene og bruken av disse lokalt hos dere.

MULTIVAC-gruppen har ca. 6700 ansatte over hele verden. Med mer enn 85 datterselskaper er virksomheten representert på alle kontinenter. Over 1000 rådgivere og serviceteknikere støtter kunder rundt på hele kloden. Deres fagkunnskap og erfaring sørger for maksimal tilgjengelighet for alle installerte MULTIVAC-maskiner. Til syvende og sist betrakter vi oss som partnere, som bidrar avgjørende til deres forretningssuksess – enten dere er i startfasen, driver en håndverksbedrift eller leder et internasjonalt aktivt konsern.

Våre markeder

Vi bearbeider og pakker det som må beskyttes.

Matvareprodukter

Moderne emballeringer er multifunksjonale. Og de er uunnværlige. Deres hovedoppgave er beskyttelse av pakkeproduktet mot ytre påvirkning. Ved pakking av matvarer bidrar emballasjen til vesentlig å forlenge holdbarheten og redusere tap av aroma og næringsinnhold.

MULTIVAC tilbyr det største utvalget av pakkeløsninger for matvarer på markedet. Med mange forskjellige teknologier dekker vi alle ytelseskrav.

Dette brede produktspekteret har blitt komplettert med vår kunnskap i slicing og deling, samt å knytte oppstrøms og nedstrøms funksjoner effektivt til den samlede emballasjeprosessen.

Med hensyn til hygiene setter MULTIVAC Hygienic Design™ nye standarder og gjør det mulig for våre kunder å oppfylle de strengeste hygienestandarder i matvareproduksjonen.

 

Medisinske og farmasøytiske produkter

MULTIVAC har en banebrytende rolle i markedet innenfor automatisert pakking av medisinsk sterile produkter. Vår portefølje omfatter også løsninger for pakking av komplekse og sensible produkter innenfor områdene farmasøytika, diagnosemidler og biotek-produkter.

Dyptrekkere i MULTIVAC Clean Design™ er spesielt designet for effektiv pakking av følsomme medisinske og farmasøytiske produkter. De ulike maskinene kan konfigureres individuelt for bruk i ulike rentroms-klasser , og gir maksimal prosess-sikkerhet takket være, komplett linjeleveranse, repeterbar forpakningsnøyaktighet og lite pakkesvinn.

Tilknytningen til overordnede datasystemer muliggjør at man sømløst kan følge produktene over hele prosess-kjeden – og gir dermed høy oversiktlighet.

Industri- og forbruksvarer

Ved pakking av industri- og forbruksvarer profiterer MULTIVAC sine kunder fra vår høye kompetanse på utvikling av skreddersydde løsninger, som utmerker seg spesielt ved en høy effektivitet.

Våre emballasjekonsepter kan individuelt utformes til å produsere ikke bare attraktive detaljhandelspakker, men også pakker for transport av ferdige eller halvfabrikata produkter.

MULTIVAC sine emballasjeløsninger gir god pakke diversitet og maksimal fleksibilitet, takket være deres mange utstyrsalternativer Samtidig gir de en høy prosess- og pakkesikkerhet.

Med vår omfattende automatiserings- og linjekompetanse sørger vi også for en sømløs integrasjon av moduler fra eksterne tilbydere i våre linjer. Typiske områder er innmating, separering og håndtering av produkter så vel som inspeksjons- og merkingssystemer eller End-of-Line-løsninger.

Teknologi og innovasjon

Vi setter standarder med hensyn til teknologi, effektivitet og pålitelighet.

 

Vårt markedslederskap innen teknologi dokumenterer vi med et høyt antall patenterte innovasjoner. Vi investerer kontinuerlig i forskning og utvikling. Våre innovasjonsaktiviteter skjer ved hjelp av en standardisert innovasjonsadministrasjonsprosess. Likeledes videreutvikler vi våre forretningsmodeller kontinuerlig for å håndtere endringene i forbrukernes vaner så vel som nye krav i markedet. Dette inneholder også en omfattende portefølje digitale tjenester. MULTIVAC samarbeider med ledende institutter og industriforeninger. De mest aktuelle forskningsresultatene blir integrert i utviklingen av våre produkter.

Pålitelighet

Våre produkter har høy grad av sikkerhet og prosess-pålitelighet.

Våre produkter innfrir de strengeste krav til sikkerhet, ergonomi og betjeningskomfort, og utvikles i samsvar med de strengeste designforskrifter.

Vi satser på sertifiserte prosesser og en kontinuerlig forbedring. Vi investerer kontinuerlig i moderne produksjonsanlegg og sørger dermed for høy effektivitet og bærekraft.

Nærhet til kunden

Takket være vår etiske forretningspraksis, samt vår åpne dialog, nyter vi tillit hos våre kunder.

Vi har løpende dialog med våre kunder. Takket være dette samarbeidet er vi med på å generere merverdi i form av vekst, innovasjon og suksess.

Vår omfattende rådgivning baserer seg på mange års vellykket utvikling av individuelle pakkeløsninger for kundene. For å sikre en optimal drift av våre maskiner, tilbyr vi våre kunder et omfattende brukeropplæringsprogram. Med vår omfattende og verdensomspennede ettermarkedsservice sikrer vi maksimal driftssikkerhet på alle installerte maskiner.

Ansvarlighet

Bærekraftig og ansvarlig forretningsvirksomhet er en integrert del av vår virksomhetsstrategi.

Vi legger stor vekt på innvirkningen vår virksomhet har på våre interessenter og samfunnet forøvrig. Dette inkluderer overvåking og reduksjon av vår påvirkning av miljøet. Etisk atferd har høyeste prioritet, og det samme gjelder målsetningen om at våre medarbeidere skal føle seg trygge, verdsatte og involvert.. Vi støtter internasjonale og nasjonale frivillige organisasjoner, men gir også støtte til mer lokale prosjekter.

> Lil du vite mer