Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Slicerløsning med maksimal fleksibilitet

For å sikre en maksimal fleksibilitet og innleggingsnøyaktighet ved den automatiserte lastingen, har dette linjekonseptet en håndteringsmodul som mateløsning. Det bearbeider alle vanlige porsjonsformer og -størrelser og muliggjør en vilkårlig innlegging av porsjoner. Mateløsninger med håndteringsmoduler er i tillegg perfekt skalerbare.

 

 

Linjemoduler

  • Slicer
  • Buffer
  • Håndteringsmodul med transportbånd og overvåkingssystem
  • Dyptrekkingspakkemaskin

Fordeler

  • Størst mulig fleksibilitet
  • Høy personaleffektivitet
  • Håndtering av alle vanlige porsjonsformer og vilkårlig orientering i pakningen
  • Matingsytelsen er skalerbar ved hjelp av flere roboter
  • Ved integrering av plukkebåndet i siderammen til pakkemaskinen, minimeres arbeidsveiene til roboten og mateytelsen maksimeres

Mating med en håndteringsmodul

Ved tilkobling av håndteringsmoduler kontrollerer styringen til pakkemaskinen også porsjonsoverføring fra forankoblet slicer og innlegging av porsjonene i pakningene. Dermed kan tompakninger og stillstand nesten fullstendig unngås.

Kamerasystemet til håndteringsmodulen registrerer stillingen og posisjonen til porsjonene som kommer fra sliceren. Dette muliggjør en stillingskorreksjon og en orientering av porsjonene ved innlegging i pakningene. I tillegg har man størst mulig fleksibilitet med tanke på håndteringen av produktene i forskjellige sporantall og med tanke på antall lag per pakning.

MULTIVACs håndteringsmoduler er rettet mot bruk i næringsmiddelindustrien. De oppfyller strenge hygienekrav og er konstruert for de typiske rengjøringsprosessene til næringsmiddelindustrien. Dette sørger for en maksimal produktsikkerhet og en høy pålitelighet. Hurtigskifteanordninger muliggjør en rask ombytting og en enkel rengjøring.