Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Slicerløsning for nye linjer og for tilgjengelige pakkemaskiner

For integrasjon av slicere i pakkelinjer er båndmateren en utprøvd og effektiv fylleløsning. Linjekonfigurasjoner med en båndmater er ment for allerede installerte dyptrekkingsmaskiner. I nykonfigurerte slicerlinjer sørger en båndmater for størst mulig fleksibilitet ved framtidig kombinasjon av slicere og pakkemaskiner.

 

 

Linjemoduler

  • Slicer
  • Belt Loader
  • Dyptrekkingspakkemaskin

Fordeler

  • Høy ytelse
  • Høy personaleffektivitet
  • Framstilling av alle vanlige porsjonsformer
  • Variabelt antall spor
  • Fleksibel linjeutforming

Produkttilførsel med MULTIVACs båndmater

Båndmateren sørger for overføring av porsjonene fra slicer og innretting, bufring og innlegging i pakningene med høy ytelse og presisjon. Det fleksible, modulære systemet kan kobles til optimalt til eksisterende emballeringsløsninger, og er tilgjengelig i en versjon for integrering i styringssystemet og som frittstående mater.


Båndmateren utmerker seg med en hygienisk og plassbesparende konstruksjon. Separate båndenheter tillater raskt og enkelt tilgang til pakkemaskinen, for eksempel for gjennomføring av et folieskift. For fleksibel bruk på forskjellige pakkemaskiner kan tilpasningen av buffer- og innrettingsbånd gjennomføres raskt og enkelt.


Maksimalt antall godkjente porsjoner oppnås med et ekstra vektkontrollsystem. Et display plassert i innleggingsområdet til pakkemaskinen angir hvilke porsjoner som må etterfylles manuelt.