Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Slicing og automatisert pakking

Fra en leverandør

Med automatiske linjer for slicing og pakking av pølse-, skinke- og osteprodukter realiserer MULTIVAC den optimale integreringen av slicere til dyptrekkingsmaskiner og begerforseglere

Våre framtidsrettede totalløsninger omfatter i tillegg funkajonaliteter som merking, kvalitetsinspeksjon, kartongpakking og end-of-line-løsninger.

Omfattende utvalg

MULTIVACs løsninger for slicing og mating er også modulært konfigurerbare, i likhet med våre dyptrekkingsmaskiner og begerforseglere. Dermed realiserer vi slicerlinjer som er nøye tilpasset de individuelle kravene.

Slicer

Vår innovative slicer overbeviser med optimalt skjæreresultat innenfor et stort temperaturområde, enkel og rask opp- og ombytting og en spesielt ergonomisk og sikker betjening.

Beltemater SB

Med beltematere har vi en pålitelig løsninger for kobling mellom slicer og dyptrekkingsmaskiner, som ikke er utstyrt med en horisontalmater.

Håndteringsmoduler

Håndteringsmoduler gir høy innleggingsnøyaktighet og størst mulig fleksibilitet ved automatisert lasting av dyptrekkingsmaskiner og begerforseglere. Mateløsninger med håndteringsmoduler er i tillegg perfekt skalerbare.

Horisontalmater MHL

Det produktskånende og hygieniske matesystemet for slicede produkter er fullstendig integrert i en dyptrekkingsmaskin. Dermed trenger ikke noen høydeforskjeller mellom slicer og dyptrekkingsmaskin å overvinnes. Dette resulterer i et betydelig mindre fotavtrykk til linjen.

Stort utvalg av porsjonsformer

Porsjoneringsenheten til sliceren løser presist og pålitelig mangfoldige porsjoneringsoppgaver – fra presis nedlegging av skivene i shingelform, rette eller forskjøvne stabler til utlegging av gripestabler til flerlags porsjoner. Den senkbare, servodrevne porsjoneringsenheten muliggjør også stabling av opp til 80 mm høye eller høyere oppbygde shinglede porsjoner og storpakninger.

 

Fleksibel håndtering av porsjoner

Porsjonene til sliceren kan overføres direkte til pakkeprosessen, eller, avhengig av de individuelle kravene, behandles fleksibelt.

Høy slicekvalitet, enkel betjening, mindre kostnader

MULTIVACs slicere overbeviser med overlegen rask opp- og ombytting, optimale skjæreresultater ved høy ytelse og med en spesielt ergonomisk og sikker betjening.


MULTIVAC skjæresystem tilbyr en framragende skjærekvalitet ved høyere produkttemperaturer og innenfor et større temperaturvindu. Forbedret utbytte, høy vektnøyaktighet og reduksjon av give-away er andre fordeler til vår innovative teknologi.


I tillegg til overholdelse av krevende hygienestandarder realiserer MULTIVACs slicere høyt gjennomløp og en enestående brukvervennlig håndtering. Raskt skifte av produkt og format muliggjør en maksimal fleksibilitet.


Med en unikt pålitelig og plassbesparende tilkobling til pakkemaskiner, bidrar MULTIVACs slicere til å akselerere og forenkle prosessene innen slicing og pakking, og derved redusere kostnadene betydelig.

 

MULTIVAC slicer - innovative løsninger

Innovativt slicesystem og knivdesign

MULTIVACs slicere overbeviser med sitt innovative skjæresystem. Et "forsiktig snitt" sikrer at produktet skjæres kontrollert, glatt og med minimalt trykk. Dermed kan pølse, skinke eller ost kuttes ytterst presist og produktskånende. Det lengre skjæret og den lange levetiden til kniven sikrer høyere produktivitet, redusert kostnad og innsats.

Fordeler:

  • Samtidig trykk/trekk-fordeling i klingen
  • Symmetrisk skjærelinje
  • Like skjæreforhold i alle spor
  • Knivskifte uten uttak av en motvekt
  • Større etterslipeområde

Variabelt antall spor

MULTIVACs slicere kan tilpasses for ett til åtte spor. Ettersom den sporsentrerte innmatingen sikrer nøyaktig og toleranseuavhengig justering av produktene i skjæreskammeret, er det et stort utvalg av mulige fyllekombinasjoner med maksimal skjærehastighet og -kvalitet. Hvis man ved en flerespors utforming for eksempel ikke bruker et spor, oppnår sliceren likevel førsteklasses skjæreresultater.

Raskt ombytte og rengjøring

Ombytting av MULTIVACs slicere til forskjellige produkter og formater er brukervennlig og krever kun få håndgrep. Hurtigskiftesystemer for gripere letter og akselererer ombyttingen til forskjellige produkter og kalibere, og eliminerer tidkrevende fastskruing og justering. Griperen til MULTIVACs slicere trenger i tillegg ikke noen pneumatikktilkoblinger. Skjærerammen og alle båndene kan også skiftes raskt og uten verktøy.


Skifte av alle produktavhengige komponenter er mulig på mindre enn fem minutter. Dette akselererer prosessene for

  • ombytting av sliceren til andre sporantall
  • ombytting til andre produkter og kalibre
  • Enkel og sikker rengjøring

Reduserte totalkostnader

De innovative teknologiene for slicing og produktføring muliggjør et raskt produksjonsgjennomløp og høyere produkttemperaturer. Dette sørger for energiinnsparinger ved produktforberedelse og reduksjon av den nødvendige lagerkapasiteten. Høyere gjennomløp, høy tilgjengelighet og raskt skifte av produkt bidrar vesentlig til reduserte totalkostnader.

Effektive slicerlinjer

For effektiv integrasjon av slicere i emballeringssystemer, tilbyr MULTIVAC forskjellige løsninger, som oppfyller de individuelle kundekravene best mulig. Enten det gjelder høy ytelse, maksimal fleksibilitet eller integrasjon av tilgjengelig utstyr – våre framtidsrettede totalløsninger utmerker seg med høy effektivitet, enkel betjening og maksimal hygiene.

Slicerløsning med maksimal fleksibilitet

Slicerløsning for flerlags- og flersortpakninger

Slicerløsning for nye linjer

Slicerløsning for nye linjer og for tilgjengelige pakkemaskiner

Tilpass til dine individuelle behov
i samråd med våre pakkeeksperter.

Ta kontakt med oss

Samtykke*