Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Fagmessig vakuumpakking

Oppnå optimale emballasjeresultater for forskjellige produkter med 6 enkle grunnregler

Emballerings-tips

  • Renslighet

Grunnleggende for holdbarheten: Arbeid kun med rene hender eller hansker, på en ren arbeidsflate og med verktøy uten rester.

  • Ferskhet

Bruk mest mulig ferkse produkter. Slik oppnår du maksimal holdbarhet og man beholder mest mulig av aromaen.

  • Temperatur

Jo kaldere produktet som skal pakkes er, desto høyere er det fysisk oppnåelige vakuumet og dermed holdbarheten til produktet.

  • Instruksjoner om vakuumpose

Vakuumposen skal være generøst dimensjonert. Pass på ved fylling at posehalsen forblir ren. Bruk poser som gtåler koking, slik at innholdet siden kan varmes i posen. Spesielle krympeposer gjør det mulig å krympe bort ekstra posemateriale ved neddykking i varmt vann.

  • Pakke væsker

Produkter med væskeinnhold kan posisjoneres komfortabelt med skråinnsatsen og den magnetiske anslagsvinkelen. Begynner væsken å koke (bobler), har man nådd maksimalt vakuum. Avslutt evakueringsprosessen ved å trykke på knappen vakuum-hurtigstopp.

  • Emballering under beskyttende atmosfære

Vernegass berskytter nnholdet mot mekanisk belastning og forlenger dets holdbarhet. Kammermaskinen må da være utstyrt med en gasseinnretning og den beskyttende atmosfæren må være tilpasset innholdet.

Emballering i slakteriet

Hygienisk og økonomisk pakking.

For mer enn 50 år siden leverte Sepp Haggenmüller, som grunnla selskapet MULTIVAC, sin første kammermaskin i et slakteri. Og fortsatt er det ikke i noen andre bransjer at man så selvsagt, og med så stor nytte vakummpakker.

Fra modningspakker for fine kjøttstykker til forporsjonerte varer for disksalg til dine kunder: Med BASELINE kammermaskin som er enkel å betjene og rengjøre, pakker dine medarbeidere økonomisk, sikkert og pålitelig. I produksjonen og ved disken. Og det kan gjerne være noe mer.

Emballering på kjøkkenet

Sikker emballering. À la minute.

Enten for à-la-carte-drift, catering- og partyservice, i sentralkjøkken eller i fly-catering: BASELINE kammermaskiner er profesjonelle emballeringsmaskiner, som dine medarbeidere oppnår varige, perfekte pakkeresultater med.

Den enkle betjeningen og den sikre rengjøringsmuligheten gjør en BASELINE kammermaskin til den ideelle kjøkkenhjelperen, som er praktisk utstyrt for de spesielle kravene innenfor gastronomi.

Emballering i meierier

Hygienisk og økonomisk pakking.

Framstilling av salgsklare SB-pakninger for regionale supermarkeder og handelsmenn, opp til emballeringsservice for dine kunder, er videre bruksområder for de fleksible MULTIVAC BASELINE kammermaskinene.

Bruken av spesielle modningspakninger, som gjør det mulig å modne store stykker sikkert og jevnt ved lavt vekttap, er en kjent standard i mange ysterier.

Emballering av tekniske produkter

Sikker og økonomisk beskyttelse

Vakuumpakking gir forbruksvarer og industriprodukter en sikker beskyttelse mot oksygen, fuktighet, støv og andre omgivelsespåvirkninger. BASELINE kammermaskiner gjør det mulig med økonomisk pakking av elektroniske produkter, husholdings- og kontorartikler, reservedeler og halvfabrikata, håndverkertilbehør og gjør-det-selv-produkter, spillevarer, produkter for kjeledyr osv, også i små mengder.

Emballering ved disksalg


Emballering som kundeservice

Emballeing som service blir stadig viktigere i ferskvaredisker. Fordelen for kundene er openbare, selv når emballeingsservice først tilbys fra en viss mengde eller mot en liten tilleggspris:

  • produkter som ikke benyttes umiddelbart kan kunden lagre ferskt og hygienisk i kjøleskapet, eller enkelt fryse ned
  • marinerte produkter trenger ikke gjennom emballasjen, selv over lang tid
  • aromaen til forskjellige produkter blandes ikke

Med BASELINE kammermaskiner, som er enkle å betjene, og som det er plass til selv på de minste disker, kan du tilby dine kunder en ekstra service.