Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Krympe- og tørkeinnretninger

Vår portefølje omfatter ulike krympe- og tørkeinnretninger som kan integreres sømløst i nye eller eksisterende produksjonsmiljøer. Metoden tillater minimal temperaturoverføring med et perfekt krymperesultat.

Pålitelighet, lang holdbarhet og omfattende service gjør krympe- og tørkeinnretninger fra MULTIVAC til et pålitelig ledd i produksjonskjeden.

Krympeinnretninger

Til produksjon av krympepakker tilbyr vi både halvautomatiske krympetanker og helautomatiske krympetunneler. Krympeinnretningen kan kombineres optimalt i automatiske linjer sammen med pakkemaskiner og ettermonterte systemer, som tørkeenheter.

Tørketunnel

MULTIVAC tørketunnelen sikret at krympepakkene er fullstendig tørre før de viderebehandles, f.eks. med etikettering og kartonering. Høyytelsesdysene sikrer at pakken og emballasjen ikke utsettes for undøvendig varme. I komplette pakkelinjer monteres våre tørketunneler rett etter krympeenheten.

MULTIVAC tilbyr et unikt og bredt spekter av maskiner, som oppfyller dine individuelle behov når det gjelder oppstillingsplass, ytelse og energieffektivitet på en ideell måte.