Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Systemer for kvalitetsinspeksjon

Produkt- og pakningskontroll

Merkebeskyttelse og forbrukersikkerhet blir stadig viktigere. Inspeksjonssystemer fra MULTIVAC tillater effektiv kvalitetskontroll og sørger for at pakken og merkingen er feilfri. Fra påvisning av fremmedlegemer via vektkontroll frem til pakkeinspeksjon, tilbyr vi en bred portefølje for å møte juridiske krav og høyeste kvalitetsstandarder.

Kontrollvekter

De meget nøyaktige MULTIVAC kontrollvektene garanterer at kun pakker som er tilstrekkelig fylt kommer i handelen. På grunn av den optimale tilpasningen til produktene dine og emballeringsprosessene, bidrar våre kontrollvekter til at emballeringsytelsen og -kvaliteten forblir lik. Nøyaktighet, pålitelighet og enkle å integrere i pakkelinjene går MULTIVAC kontrollvekter til en effektiv del av produksjonsskjeden.

Metalldetektorer

MULTIVAC metalldetektorer detekterer pålitelig produkter som inneholder metallforurensninger. De oppfyller standarder som HACCP, IFS eller BRC og gir i tillegg høy pakkeytelse og -kvalitet. Takket være pålitelig og høy deteksjonsytelse er MULTIVAC metalldetektorer avgjørende i produksjonsprosessen.

Optiske inspeksjonssystemer

Optiske inspeksjonssystemer fra MULTIVAC brukes til kvalitetskontroll av pakker og deres merking. Bruksmulighetene strekker seg fra enkle oppgaver, som kontroll av utskriftsdata eller tilstedeværelse av etiketter, til kompliserte oppgaver som mal- og tekstgjenkjenning. For kvalitetskontroll av pakker tilbys forskjellige løsninger som gjør det mulig å kontrollere tilstedeværelse, posisjon eller fullstendighet til produkter i en pakke. MULTIVAC støtter deg med å definere et egnet inspeksjonssystem og med å integrere denne løsningen i din emballerings- og merkeprosess.

Røntgeninspeksjonssystemer

MULTIVAC røntgeninspeksjonssystemer er et viktig bidrag til produkt- og prosessikkerheten. Systemet detekterer i tillegg til metallgjenstander også fremmedlegemer som ikke er av metall, som f.eks. stein, glass eller bein, og kontrollerer at pakkeinnholdet er fullstendig. Røntgeninspeksjonssystemet kan tilpasses optimalt til forskjellige produkter og pakkeprosesser, og oppfyller i tillegg til høy pakkeytelse og -kvalitet standarder som HACCP, IFS eller BRC.