Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

HPP – Høytrykksbehandling av matvarer

Gjennom høytrykksbehandling av matvarer (HPP - High Pressure Preservation) er det mulig å redusere eller eliminere uønskede mikroorganismer i matvarer. Gjennom denne produktskånende prosessen er det mulig å forlenge holdbarheten av matvarer uten bruk av tilsetningsstoffer. Samtidig bidrar høytrykksbehandlingen til å øke matvaresikkerheten.


Forbrukerne drar nytte av denne prosedyren, siden ferske og bearbeidete matvarer eller ferdigretter av høyeste kvalitet, kan oppbevares over en lengre periode, og forbrukes helt uten bruk av tilsetningsstoffer.

HPP-anlegg

Høytrykksbehandling av næringsmidler (MULTIVAC HPP) egner seg både til behandling av vakuumpakker og til pakker med beskyttelsesatmosfære (MAP), og som MULTIVAC har utviklet en spesiell prosess for. Vår portefølje omfatter forskellige anlegg med kammervolum fra 55 til 350 liter.

HPP-anlegg i tandemdrift

Høytrykksbehandling av næringsmidler (MULTIVAC HPP) egner seg både til behandling av vakuumpakker og til pakker med beskyttelsesatmosfære (MAP), og som MULTIVAC har utviklet en spesiell prosess for. Ved bruk av en HPP-tandemenhet med to 350-liters kammere som arbeider vekselvis sammen - dvs. ett kammer settes under trykk mens det andre tømmes og lastes med pakker igjen. – arbeider totalsystemet halvkontinuerlig. Avhengig av fyllingsgrad kan man behandle opp til 4 tonn per time.