Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Film fra MULTIVAC

Vår kompetanse: Filmbaserte forpakninger

Vår hovedkompetanse er filmbaserte dyptrekkingsemballeringsløsninger.  MULTIVAC har høy ekspertise og lang erfaring med folie og pakkematerialer. Vi kjenner de lokale markedskravene, og rådgiver deg individuelt for å kunne anbefale de optimale materialene for dine behov.

Film for optimale pakkeresultater

Film som tilbys av oss har blitt testet grundig i vårt applikasjonssenter og sikrer optimale pakkeresultater. Vi rådgiver deg gjerne ved valg av egnede folier for forpakning av dine produkter.

Film som er laget spesielt på grunnlag av pakketeknolog fra MULTIVAC, er tilgjengelig eksklusivt hos oss. I samspill med våre maskiner, oppnår du optimale pakkeresultater når det gjelder kvalitet og pris. Dette inkluderer for eksempel MultiFresh™ - som omfatter ulike varianter av under- og overfilm.

Maksimal kvalitet og prosessikkerhet


Vi samarbeider med ledende produsenter av film. All film som tilbys av oss er i samsvar med relevante standarder og retningslinjer for matvareindustrien. Sammen med våre samarbeidspartnere, arbeider vi kontinuerlig med utvikling av film og bidrar dermed til en optimal prosesserbarhet av disse materialene på våre maskiner.

Global tilstedeværelse og lokal service

Med mer enn 75 lokale salgs- og serviceselskaper over hele verden, sørger vi for maksimal tilgjengelighet av film. Vi tilpasser vårt filmsortiment til lokale krav, og hjelper deg med å finne kvalifiserte lokale samarbeidspartnere, f.eks for etterbehandling av pakkene dine.