Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

 

X-line begerforsegler

Kraftig ytelse. Pålitelig. Fleksibel. Fremtidssikker.

 

Begerforsegler TX

Begerforsegler TX dekker et bredt spektrum av emballasjeanvendelser for næringsmidler, som strekker seg fra frukt og grønnsaker via kjøtt-, pølse-, fiske-, fjærkre- og melkeprodukter til ferdigretter av alle typer.

En robust og plassparende mekanisk oppbygning og en innovativ styring med Flow Manager og Multi Sensor Control, gjør det mulig med emballering med høy fleksibilitet og gjennomgående pålitelighet – selv ved maksimal ytelse og i konstant drift. En ytterligere garanti for uovertruffen fleksibilitet og emballasjekvalitet er X-tools, det trendsettende verktøy-konseptet til TX.

For forenklet innretting av nye produkter, beger og folier, kan TX forbindes til MULTIVAC Pack Pilot online og parametreres automatisk. Dermed er en rask produksjonsstart mulig umiddelbart ved nye anvendelser. For økning av maskineffektiviteten tilbyr TX i tillegg mulighet til online tilgang til Smart Services fra MULTIVAC.

Raskt skifte av produkt

Hyppige skifter av produkt, folie og verktøy, som er typisk for begerforseglere, kan ved TX gjennomføres med kortest mulig produksjonsavbrudd. For skifte av et X-tool verktøy, trenger operatøren mindre enn fem minutter. Den raske tilgjengeligheten til TX kan ved skifteprosesser i tillegg overvåkes med RFID-teknikk.

Raskt foliebytte

Folietransportsystemet til TX konstruert er for et spesielt raskt og enkelt foliebytte. Dette støtter et raskt produktskifte og optimerer tilgjengeligheten.

Raskere verktøybytte

Hvert X-tool inneholder alle funksjonaliteter for den aktuelle emballeringsprosessen. Et verktøy for MAP-emballasje inneholder for eksempel alle nødvendige komponenter for utskifting av atmosfæren, et MultiFresh™-verktøy derimot alle komponenter for vakuum-skin-emballasje. Brukeren kan dermed raskt og komfortabelt skifte mellom forskjellige begerstørrelser og forskjellige anvendelser.

Pack Pilot

For forenklet innretting av nye produkter, beger og folier, kan TX utstyres med tilgang til den cloud-baserte MULTIVAC Pack Pilot. Ved innlegging av noen få hjørnedata for produkt og pakning, parametreres TX på basis av ekspertkunnskap. Dette bidrar fra starten til gode produksjons- og pakningsresultater.

Modulær utvidelse

Ved sin modulære konstruksjon kan TX tilpasses fleksibelt til nye anvendelsene og produksjonsprosesser. Med avstablere, systemer for produkttilførsel og produkt utførsel, folie-direktskrivere, etiketterere, osv. tilbyr vi et omfattende utvalg av alternativer for utrustning og etterutrustning.

Høyeste pålitelighet

TX utmerker seg ved høy pålitelighet, i konstant drift og ved maksimal ytelse, i tillegg til ved hyppige produkt- og verktøyskift. En produktskånende emballeringsprosess og en jevn produktstrømning er grunnlaget for gjennomgående kvalitet og sikre paknings- og produksjonsresultater.

Optimal produktstrømning og pålitelige prosesser

Den innovative Flow Manager styrer de kraftige servodrevene til TX. Den sikrer at tidsforløpene til pakningstilførselen, emballeringsprosessene og pakningsutførselen avstemmes optimalt til hverandre. Dette gir en produktskånende emballeringsprosess og sørger for en jevn produktstrømning. Ved avvik fra nominell verdi tilpasser Flow Manager produktstrømmen automatisk. Samtidig optimerer Multi Sensor Control prosessverdiene i verktøyområdet og bidrar til høy pålitelighet og maksimal pakningskvalitet.

Pålitelig bearbeiding av forskjellige beger og folier

Transportsystemene for beger og folier og X-tools bearbeider et mangfoldig materialspektrum presist og pålitelig. Dette omfatter sikker forsegling av vanlige beger av kompositt- eller monoplast, aluminium, skummaterialer og av fornybare råvarer som MULTIVAC PaperBoard eller PLA. Fleksible materialer blir også bearbeidet pålitelig, som for eksempel ekstremt tynne folier. En spesielt presis folietransport bidrar i tillegg til optimal utnyttelse av foliebanen.

Sikker betjening

Multitouch-styringen med betjeningsoverflaten HMI 3 bidrar til en spesielt enkel og sikker betjening og kan stilles inn individuelt for den enkelte brukeren. Animasjoner og en hurtigtilgangs- og oversiktsside (dashboard) støtter operatøren målrettet ved deres oppgaver. Dette inkluderer forskjellige tilgangsrettigheter og betjeningsspråk. Brukerpåmeldingen skjer kontaktløst via RFID-chipkort. Med 18,5 tommers bildeskjermdiagonal gir betjeningsterminalen all informasjon og en oversikt.

Maksimal ytelse og tilgjengelighet

TX gir en unik ytelse og tilgjengelighet. Dette skriver seg fra det optimale samspillet av en innovative styring, omfattende sensorikk og pålitelige komponenter.

Maksimal ytelse gjennom sikre prosesser

Den unike forbindelsen mellom Flow Manager og Multi Sensor Control garanterer en maksimal ytelse og høy prosess-stabilitet ved hver takt. Ved pakninger som forsegles uten skifte av atmosfære, kan TX oppnå en ytelse på opp til 25 takter per minutt. Ved emballering med modifisert atmosfære overbeviser TX med en framragende ytelse på opp til 18 takter per minutt. Ved MultiFresh™ vakuum-skin-pakninger fører til gjennomtenkt oppbygging av maskinen til en ytelse på 10 takter per minutt, ved en utmerket emballasje- og produktutseende.

Rask rengjøring og vedlikehold

TX er konstruert for hygienekravene til næringsmiddelindustrien. Ved konstruksjon med tanke på hygiene og materialer av høy kvalitet, er man sikret en sikker og rask rengjøring. Komponentgruppene inne i maskinen er også optimert med tanke på hygiene, som for eksempel begertransportsystemet, båndene som kan tas av uten verktøy og alle formatavhengige deler. Med store dører og beskyttelsesdeksler kan man se hele begerpakkeprosessen og får lett tilgang for rengjøring og vedlikehold.

Fremtidssikker

TX er, ikke bare på grunn av sin modularitet, perfekt utrustet for morgendagens utfordringer. Den innovative styringen, en omfattende sensorikk og presis servoteknikk, de unike X-tool verktøyene og den alternative tilknytningen til MULTIVAC Cloud, garanterer at TX også er godt forberedt til framtidige utfordringer.

MULTIVAC Smart Services

Smart Services er tilgjengelige for TX, og kan bidra betydelig til økt effektivitet og økt maskintilgjengelighet. Som Smart Services regnes blant annet OEE-analyser, Machine Event Analyzer og Predictive Maintenance.

 

OEE-analyser framstiller ytelse, tilgjengelighet og kvalitet ut fra tidsforløp. Overblikket man skaffer fra dette, gir transparens og viser mulige handlingsfelt for optimering.

 

Machine Event Analyzer evaluerer feil, instruksjoner og feilmeldinger, for å identifisere årsaker til maskinstillstand. Med denne informasjonen kan de hyppigste årsakene til stillstand fjernes målrettet, og produksjonsforløpet forbedres betydelig.

 

Innenfor områdene Predictive Maintenance og fjernvedlikehold kan MULTIVAC-kunder til enhver tid bestemme seg for forskjellige, alternative serviceavtaler.

MULTIVAC Pack Pilot

For forenklet innretting av nye produkter, beger og folier, kan TX utstyres med tilgang til den cloud-baserte MULTIVAC Pack Pilot. Ved innlegging av noen få hjørnedata for produkt og pakning, parametreres TX  på basis av ekspertkunnskap. Dette bidrar fra starten til gode produksjons- og pakningsresultater.

 

TX teknologi

Multi Sensor Control

TX er utstyrt med en omfattende sensorikk. Multi Sensor Control registrer de relevante prosessverdiene i området ved verktøyet i sanntid, og optimerer disse innenfor rammen av fysiske muligheter. Dermed arbeider TX alltid i nærheten av det optimale driftspunktet. Dette bidrar til høy ytelse og pålitelighet, og til maksimal pakningskvaltiet.

 

X-tools

X-tools er en ny verktøygenerasjon, som er utviklet for våre begerforseglere i TX-serien. Med integrerte sensorer registreres verktøyoverdelen automatisk ved verktøyskifte og datasettet som er lagt inn i verktøyet overføres til styringen. Dette gjør at verktøyskifte, også mellom forskjellige maskiner, skjer spesielt raskt og sikkert. Eventuelt kan ytterligere verktøyoverdeler og griperen identifiseres via RFID-teknologi. Ved et redusert antall komponenter og god tilgjengelighet til vakuum- og vernegassledninger, er X-tools enkle og rengjøre og vedlikeholde. Med en ekstremt høy og jevnt fordelt forseglingskraft, bidrar dette til jevnt høy pakningskvalitet.

 

Flow Manager: Optimal produktstrømning og pålitelige prosesser

Den innovative Flow Manager styrer de kraftige servodrevene til TX. Den sikrer at tidsforløpene til pakningstilførselen, emballeringsprosessene og pakningsutførselen avstemmes optimalt til hverandre. Dette gir en produktskånende emballeringsprosess og sørger for en jevn produktstrømning. Ved avvik fra nominell verdi tilpasser Flow Manager produktstrømmen automatisk. Samtidig optimerer Multi Sensor Control prosessverdiene i verktøyområdet og bidrar til høy pålitelighet og maksimal pakningskvalitet.

Nedlastinger

Traysealer_TX_EN_range.pdf:
3.03 MB PDF

PDF Download

Ta kontakt

Samtykke*

Bærekraftig pakking

MAP og vakuumpakking med fornybare råvarer

Bærekraftig pakking MULTIVAC PaperBoard muliggjør gjenvinnbare emballasjeløsninger basert på papirfibre. Dyptrekkepakkemaskiner og skålpakker kan brukes til dette.