Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Skålpakkere for medisinske og farmasøytiske produkter

GMP-kompatibel for maksimal prosesspålitelighet og reproduserbarhet.

De er spesielt utviklet for de høye krav til medisinsk og farmasøytisk industri - vår differensierte utvalg av GMP-kompatible skålpakkere tilbyr den optimale løsningen for hygienepakking i rene-rom.  Med maksimal prosess-sikkerhet og reproduserbarhet takket være sensorsytemer som optimaliserer pakkeprosessen til enhver tid.

 

Som en ledende produsent av Traysealere tar vi først og fremst hensyn til våre kunder. Hver maskin blir individuelt utformet til spesifikke kravene med hensyn på produkt og brett, og føyer seg sømløst inn i de nye eller eksisterende produksjonsomgivelsene.

MULTIVAC Traysealer utmerker seg ved maksimal ytelse ved minimalt ressursbruk og optimal utnyttelse av den tilgjengelige flaten. De er effektive, fleksible, har lang levetid og er spesielt økonomiske med hensyn på investerings- og driftskostnader. Deres ergonomiske design garanterer i likhet med det moderne verktøyskiftesystemet en enkel og rask omrustning til andre pakningsformater – og reduserer stillstandstider til et minimum. Alle modeller er enkle å integrere i automatiserte linjer, der det svært lave fotavtrykket virker spesielt positivt.

GMP-rettet MULTIVAC Traysealer er spesielt utviklet for de høye kravene ved medisinsk og farmasøytisk industri. Den differensierte maskin-portfolioen er ment for bakterie- og partikkelfri pakking av medisinske sterile pakninger, farmasøytika, diagnosemidler og biotek-produkter. Deres styring garanterer maksimal prosess-sikkerhet og reproduserbarhet. Alle modeller har derfor en omfattende grad av kalibrerbar sensorikk og støtter valideringen av pakkeprosessene.  l of sensor equipment, which can be calibrated and supports the validation of the packaging procedure.

Som for hver MULTIVAC emballeringsløsning, sørger de for en enkel betjening og høy effektivitet.

Oversikt over fordeler

 

Enkel og sikker betjening

 • IPC-styring med grafisk brukergrensesnitt HMI 2.0
 • Styringsstøtte for omrustingsprosesser
 • Et utall utrustningsmuligheter for maksimal betjeningssikkerhet og ergonomi

Kundespesifikk konfigurasjon

 • Bearbeiding av et stort utvalg av emballasjematerialer, som plast, aluminium, skum-materialer eller fiberbasert emballasje
 • Framstilling av MAP- og MultiFresh™ vakuum-skin-pakninger  
 • Mange utstyrsmuligheter med hensyn til forseglings- og skjæresystemer
 • Integrering av forskjellige systemer for lasting, merking, overvåking og forenkling
 • Kan utstyres med MULTIVAC Skåltransportør (MTC) for skåler, som på grunn av sin form, størrelse eller sitt tyngdepunkt ikke kan pakkes med standard maskiner.

Lønnsomhet og effektivitet

 • Effektiv bruk av energi og pakkstoffer
 • Høy produksjonsytelse og pakningskvalitet
 • Mangfoldige utrustningsmuligheter med hensyn på reduksjon av stillstandstider
 • Robust konstruksjon i rustfritt stål med lang levetid
 • Modulær utvidelse og etterutrustning for nye funksjoner

T 050

T 050 er ment for medisinsystemer, der tabeletter, pilver eller flytende legemidler blir forseglet i luft-tette beholdere. T 050 brukes typisk i apoteker, som leverer til pleiehjem eller polikliniske tjenester.

T 260

Bruksområdet til T 260 er hovedsakelig sensitive produkter, som pakkes i små serier. Kan utstyres med evakuering- og gass fyllings systemer for pakking under
modifisert atmosfære og med kontrollert restoksygeninnhold. T 260 C er en mer kompakt utstyrsvariant av T 260, som typisk brukes for sveising av skåler med ikke gasstette forhåndskuttet toppfolie.

Vil du vite mer>

Automatisk Traysealer med MULTIVAC Tray Carrier-system

For bearbeiding av små serier brukes det innen farmasibransjen i økende grad bæresystemer for transport av følsomme produkter. Med Traysealere T 300 og T 700, som kan utstyres med MULTIVAC Tray Carrier-system, tilbyr MULTIVAC to sikre og økonomiske løsninger, for å pakke forfylte sprøyter, nåler, ampuller, vedlegg og smådeler effektivt separat eller i kombinasjonspakninger.     

Ved en modulær oppbygning kan Traysealeren tilpasses optimalt til de aktuelle kravene, hvor båndbredden for serier når fra 1 til høye produksjonsantall.

Ta kontakt

Samtykke*