Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Skålpakkere

Kvalitet uten kompromisser - våre skålpakkere er ganske enkelt de beste.

Vi er en ledende produsent av automatiske og halvautomatiske skålpakkere for sikker, effektiv pakking av næringsmidler, medisinske og farmasøytiske produkter samt industri- og forbrukerprodukter. På grunn av sin ytelse, fleksibilitet, pålitelighet, lang levetid og enkle betjening, er MULTIVAC Traysealer et stabilt ledd i enhver produksjonskjede.

Spissteknologi gir merverdi.
Som en ledende produsent av skålpakkere tar vi først og fremst hensyn til våre kunder. I dag og i framtiden. Vårt maskinutvalg er omfattende og innovativt. Hver maskin blir individuelt utformet til kundens spesifikke krav med hensyn til produkt og skål, og føyer seg dermed sømløst inn i nye eller eksisterende produksjonsomgivelser. Som frittstående løsning og som helautomatisk pakkelinje.

Alle MULTIVAC skålpakkere utmerker seg med høy ytelse,minimalt ressursbruk og optimal utnyttelse av tilgjengelig plass i produksjonslokale. De er effektive, fleksible, har lang levetid og er spesielt kostnadseffektive med hensyn til investerings- og driftskostnader. I tillegg til det økonomiske aspektet kommer allikevel sikkerhet alltid først. MULTIVAC skålpakkere kan derfor skreddersys kundens ulike sikkerhetskrav, og styres brukervennlig, enkelt og pålitelig.  Konsekvent høy pakkekvalitet, repetisjonsnøyaktighet og MULTIVAC Hygienic Design '™ sikrer maksimal driftssikkerhet. Intelligente verktøysystemer sikrer optimal folieforbruk og reduserer avfallet til et minimum.

Som en helhetlig løsningsleverandør med høy materiale- og applikasjonskompetanse, hensyntar vi alltid samspillet mellom pakningsmateriale, atmosfære, maskin og produkt - og optimaliserer maskiner, teknologi og pakningsmateriale for og oppnå de aller beste pakkeresultater.

Traysealer for matvareprodukter

Halvautomatisk skålpakker

Ytelse: ★★✩✩✩

Utstyrsmuligheter: ★★✩✩✩

Verktøystørrelse: ★★★✩✩

Kompakt automatisk skålpakker

Ytelse: ★★★★✩

Utstyrsmuligheter: ★★★★✩

Verktøystørrelse: ★★★✩✩

Automatisk høyeffekts skålpakker

Ytelse: ★★★★★

Utstyrsmuligheter: ★★★★★

Verktøystørrelse: ★★★★★

Smart Services: ★★★★★

Skålpakkere for medisinske og farmasøytiske produkter

GMP-rettet MULTIVAC Traysealer er spesielt utviklet for de høye kravene ved medisinsk og farmasøytisk industri. Den differensierte maskin-portfolioen er ment for bakterie- og partikkelfri pakking av medisinske sterile pakninger, farmasøytika, diagnosemidler og biotek-produkter.

Convenience Products

Traysealer Solutions for Convenience Products

MULTIVAC offers a wide range of solutions for convenience products of all kinds: from typical ready-to-serve meals to menu components, snacks, vegetables, and fresh-cut products.

 

Komplette linjer nøkkelferdige fra en leverandør

 


MULTIVAC-porteføljen inkluderer forskjellige pakketeknologier, merkings- og kvalitetskontrollsystemer samt automatiseringsløsninger. Produktsortimentet vårt blir komplettert av oppstrøms pakkeprosesskomponenter innen områdene porsjonering, prosessering og bakerieteknologi. Takket være vår omfattende linjekompetanse kan alle moduler integreres i helhetlige løsninger. De garanterer høy drifts- og prosesspålitelighet samt høy effektivitet.

Vil du vite mer >