Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Pakker i modifisert atmosfære

I en MAP-pakke vil den naturlige atmosfæren i pakken bli skiftet ut til fordel for en modifisert atmosfære som er tilpasset pakkens innhold.

Pakker med beskyttet atmosfære

I pakker med beskyttet atmosfære (MAP-pakker), vil atmosfæren i pakken bli byttet ut en med gassblanding som er tilpasset produktet, slik at produktets form, farge og ferskhet kan opprettholdes. Den beskyttede atmosfæren består normalt av karbondioksid, nitrogen og oksygen.

Anvendelse

Normalt vil følgende produkter bli pakket med en beskyttet atmosfære: ferske matvarer, proteinholdige produkter, brød og bakverk, samt medisinsk teknologi og tekniske produkter.

Fordeler

Noen av fordelene med en MAP-pakke vil være lengre levetid og stabil kvalitet, samt trygg håndtering og transport av pakkens innhold.  Beskyttelse mot miljøpåvirkning, beskyttelse av pakkens innhold, samt beskyttelse av medisinske produkter og en mulig senere sterilisering av pakkene vil være andre fordeler.

Ved pakking av matvarer kan man oppnå lengre levetid ved bruk av MAP, uten at man trenger å ta i bruk tilsetningsstoffer.
 
Industriprodukter og forbruksvarer beskyttes mot korrosjon gjennom bruk av en modifisert atmosfære i pakken.

Innenfor området medisinsk teknologi kan en modifisert atmosfære benyttes til å beskytte følsomme medisinske produkter. I en prosess som lar seg validere kan en modifisert atmosfære og diverse gassblandinger benyttes for senere sterilisering av pakkene.

Pakkemaskiner og pakkematerialer

EMAP-pakker kan produseres på termoform-pakkemaskiner og traysealere. Som pakkemateriale er det påkrevd med forhåndsperforert folie eller vanlig folie med en innretning for perforering fra MULTIVAC.

EMAP: Atmosfærisk balanse


Hos en EMAP-pakke kan det finne sted en utveksling av atmosfæren mellom pakken og omgivelsene som følge av mikroperforering i pakkefolien. Slik oppnås en atmosfærisk balanse i pakken.

Anvendelse

EMAP er en atmosfærisk balanse som forlenger holdbarheten til fersk frukt og ferske grønnsaker - i sin opprinnelige form eller tilberedt.

Fordeler

En av fordelene med EMAP-pakker er lengre holdbarhet for pakkede produkter, uten bruk av konserveringsmidler. Den stabile og lukkede pakken tilbyr sikker håndtering på salgsstedet. Pakker som lar seg stable muliggjør dessuten en attraktiv presentasjonsform på salgsstedet.

Med FreshSAFE tilbyr MULTIVAC et pakkesystem med en integrert perforeringsstasjon, hvor den øvre folien blir perforert under pakkeprosessen. På den måten kan vanlig folie bearbeides, og det trengs ikke noe lager av perforert folie.

Pakkemaskiner og pakkematerialer

EMAP-pakker kan produseres på termoform-pakkemaskiner og traysealere. Som pakkemateriale er det påkrevd med forhåndsperforert folie eller vanlig folie med en innretning for perforering fra MULTIVAC.