Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Blisterpakker

Attraktiv presentasjon og maksimal holdbarhet

Hos vakuum-blisterpakker blir det pakkede materialet forseglet over hele flaten på en formstabil underfolie, eller et forhåndsprodusert tray med en spesiell blisterfolie.

Med MultiFresh™ og Isopak tilbyr MULTIVAC ulike muligheter for produksjon av vakuum-blisterpakker.

MultiFresh™ - Vakuum-blisterpakke for optimal produktpresentasjon og holdbarhet

MultiFresh™ forpakning legger seg rundt produktet som et ekstra hudlag. Overfolien ligger tett og uten spenning rundt produktet, uten å endre dets form eller garnityr. Dermed kan også produkter med skarpe eller harde elementer, som bein, fiskebein og skall omhylles på trygt vis.

Ettersom blisterfolien fester pakkens innhold og den fullstendige forseglingen hindrer at produktvæske trenger ut, vil MultiFresh™ pakker muliggjøre stående, hengende eller liggende produktpresentasjoner. En annen fordel vil være
holdbarheten til det pakkede produktet.

For pakkeprosessen benyttes MULTIVAC pakkemaskiner samt nyskapende MultiFresh™ pakkematerialer til denne prosedyren. Takket være det perfekte samspillet mellom maskinen og pakkematerialet oppstår vakuum-blisterpakker av høy kvalitet og med et attraktivt preg.

Anvendelse

MultiFresh™ pakker egner seg fremfor alt for produkter av høy kvalitet innen områder som kjøtt og kjøttvareprodukter, fisk og sjømat, fjærfe, ferdigretter, ost og paier. Produkter som det pleier å lekke ut litt saft fra kan også pakkes med MultiFresh™ som matvarer med større krav til holdbarheten. Denne pakketypen egner seg for produkter med en maksimal høyde på 125 mm, skjønt produktet skal ikke rage ut over underfoliens nivå med mer enn 90 mm.

Fordeler

En MultiFresh™ pakke kjennetegnes ved at den presenterer produktets kvalitet og ferskhet, farge og struktur på en naturlig måte, samtidig som produktet strammes uten å være under spenning. Takket være den fullstendige forseglingen vil man effektivt kunne redusere væskeutslipp fra produktet. Med hjelp av et integrerbart lettåpnings-hjørne kan pakken enkelt åpnes. Ved farging, metallisering, trykking, preging og etikettering kan en MultiFresh™ pakke utformes på en attraktiv og informativ måte. Ikke minst forlenges holdbarheten til pakkens innhold markant.

Pakkemaskiner og pakkematerialer

Som pakkesystem kan man benytte termoform-pakkemaskiner og traysealere. Mens tilstrekkelig dimensjonerte skåler kommer til anvendelse hos en traysealer, muliggjør termoform-pakkeprosessen en individuell utforming av pakkens bunn. Denne kan eksempelvis utrustes med ribber, radier, preging av bunnen og lignende formgivning, som bidrar til å gi pakken økt stabilitet, utforme den på et optisk tilfredsstillende vis og til å profilere varemerket.

MultiFresh™ pakker kan fremstilles på følgende maskiner:

  • Termoform-pakkemaskin R 105 MF
  • Termoform-pakkemaskin R 175 MF
  • Termoform-pakkemaskin R 275 MF
  • Termoform-pakkemaskin R 575 MF
  • Traysealer


Sammen med MultiFresh™ følger et omfattende blister-folieprogram, som er spesialtilpasset MultiFresh™ maskiner.

For å oppnå optimale pakkeresultater inneholder MultiFresh™ folieprogrammet under- og overfolie av ulik kvalitet. Overfolieprogrammet er tilpasset ulike produktformer og -høyder. Dermed kan selv produkter med høy overlapping eller produkter med skarpe kanter pakkes på en attraktiv og trygg måte.
Underfoliene kommer i ulike farger, tykkelser og med ulike lettåpnings-egenskaper. All MultiFresh™ folie fremstilles av ledende produsenter og oppfyller de generelt gjeldende normene og standardene.

Packaging Solutions:
MultiFresh™
4.54 MB PDF

PDF Download

Isopak:- attraktiv produktpresentasjon i vakuum-blisterpakke

Ved Isopak-prosedyren blir produktet omhyllet svært tett av overfolien, som forsegles med underfolien over hele flaten. En rammeforsegling langs pakkens konturer tilbyr ekstra pakkesikkerhet. Dette garanterer et attraktivt pakkeutseende og forlenger produktets holdbarhet ettersom saftutslipp unngås.

Anvendelse

Isopak-pakker egner seg for oppskjærte varer eller fiskefileter med en høyde på maksimalt 20 mm. Produkter som det pleier å lekke ut litt saft fra kan pakkes akkurat som matvarer med større krav til holdbarheten.

Fordeler

Isopak-pakker muliggjør maksimal holdbarhet hos pakkede produkter, samt en attraktiv presentasjonsform - både hengende og stående. Takket være den tettsittende overfolien vil kvaliteten på pakkens innhold tydelig fremheves. Oppskjærte produkter kleber ikke på hverandre. Med hjelp av et integrerbart lettåpnings-hjørne kan pakken enkelt åpnes. Som følge av et stort spekter av pakkematerialer fra ledende folieprodusenter finnes det ulike utformingsmuligheter, inkludert med glinsende og metalliske overflater.

Pakkemaskiner og pakkematerialer

Isopak-pakker kan benyttes på følgende maskiner:

  • Termoform-pakkemaskin R 265
  • Termoform-pakkemaskin R 565


Som pakkemateriale er egnede blisterfolier påkrevd for Isopak.