Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Krympe- og tørkeinnretninger

Perfekt krymperesultat. Minimalt avgitt varmemengde. Lav energi.

MULTIVAC's krympe og tørketanker gir maksimal fleksibilitet og pålitelighet. De kan tilpasses optimalt til individuelle kundekrav og kombineres med pakkemaskiner og nedstrømssystemer. Perfekte resultater garanteres når du krymper og tørker pakninger med minimal temperaturinngang og energiforbruk

MULTIVAC er en ledende produsent av kammermaskiner og har svært høy kompetanse på ulike bruksområder. Vårt store og varierte produktutvalg dekker alle områder når det gjelder design, funksjonalitet, ekstrautstyr og ytelseskategorier.

Krympe- og tørkeenheter fra MULTIVAC garanterer perfekt krymperesultat med minimal temperaturpåvirkning og optimalt energiforbruk. De kan styres presist og betjenes enkelt. De føyer seg sømløst inn i nye eller eksisterende produksjonsmiljøer.

De ulike funksjonsprinsippene til MULTIVACs krympeenheter gjør at de individuelle kravene med hensyn til kapasitet og produksjonsflyt oppfylles bedre. Både krympetanker og -tunneler kan også enkelt kombineres med pakkemaskiner og systemer senere i linjen, som tørkeenheter, for å automatisere linjer.

Oversikt over fordeler

Enkel og sikker betjening

  • Digital elektronisk styring som er intuitiv i bruk
  • Presis styring av krympe- og tørkeprosesser
  • MULTIVAC Hygienic Design™ for enkel rengjøring
  • Alle krympe- og tørkeenheter er GS-sertifiserte

Høy pakkekvalitet

  • Pålitelig høy krympe- og tørkeytelse
  • Minimal varmepåvirkning av produktet

Kostnadseffektivitet og effektivitet

  • Modeller spesialtilpasset kammermaskiner, båndkammermaskiner og dyptrekkingsmaskiner
  • Robust konstruksjon med lang levetid
  • Effektiv bruk av energi

Krympetank

SE 60

SE 60 er en fleksibel krympetank som kompletterer MULTIVACs frittstående maskiner og dobbeltkammermaskiner med hensyn til utmating, betjening og design.

Vil du vite mer >

SE 320

Kapasiteten til krympetunnel SE 320 er dimensjonert for utmatingen fra båndkammermaskiner og dyptrekkingsmaskiner.

Vil du vite mer >

[Translate to Norwegian:] SE 335

Kapasiteten til krympetunnel SE 335 er dimensjonert for maksimal produksjonstakt og pakkestørrelse fra båndkammermaskiner.

Vil du vite mer >

Krympetunnel

SE 120

SE 120 er en kompakt gjennomløpstunnel og kan krympe utmatingen fra båndkammermaskiner og dyptrekkingsmaskiner.

Vil du vite mer >

SE 135

Krympetunnel SE 135 er dimensjonert for maksimal produksjonstakt og pakkestørrelse fra båndkammermaskiner.

Vil du vite mer >

Tørketunnel

TE 120

TE 120 er en kompakt gjennomløpstunnel og er i stand til å tørke utmatingen fra krympeinnretningene SE 120 og SE 320 med høy produksjonstakt.

Vil du vite mer >

TE 135

Med hensyn til produksjonstakt og pakkestørrelse er TE 135 designet for utmatingen fra krympeenhetene SE 135 og SE 335.

Vil du vite mer >

Ta kontakt

Samtykke*

 

Komplette linjer nøkkelferdige fra en leverandør

 


MULTIVAC-porteføljen inkluderer forskjellige pakketeknologier, merkings- og kvalitetskontrollsystemer samt automatiseringsløsninger. Produktsortimentet vårt blir komplettert av oppstrøms pakkeprosesskomponenter innen områdene porsjonering, prosessering og bakerieteknologi. Takket være vår omfattende linjekompetanse kan alle moduler integreres i helhetlige løsninger. De garanterer høy drifts- og prosesspålitelighet samt høy effektivitet.

Vil du vite mer >