Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Læring på toppnivå.

Dra nytte av kompetansen til en erfaren maskinprodusent og av våre topp-produkter.

I de forskjellige yrkene i næringsmiddelbransjen er teknikken til vakuumpakkingen et utmerket hjelpemiddel.

MULTIVAC vakuumpakkemaskiner ble utviklet for forskjellige bruksområder i næringsmiddelindustrien. Derfor er de meget godt egnet som pedagogisk hjelpemiddel i utdanningen: Slaktere, ostefabrikanter og kokker lærer hygienisk, produktskånende og effektiv pakking av ferske og bearbeidede produkter. De lærer hvordan ikke bare holdbarheten til kvalitetsmatvarer økes, men også hvordan kvaliteten kan forbedres. Kort sagt: De lærer om de mange fordelene vakuumpakking har i deres bransje.

Hygiene er første bud i næringsmiddelbransjen. Lær hvordan hygienen kan optimaliseres ved å bruke moderne vakuumpakkemaskiner.

Bruk av moderne vakuum-kammermaskiner muliggjør presentasjon av hygienisk arbeid i næringsmiddelbransjen. De yrkesfaglige elevene lærer f.eks. hvordan man fremstiller porsjonspakker på en hygienisk måte, hvordan holdbarheten til produktene kan forbedres gjennom pakkeprosessen og hvordan man hindrer frostskader.

 

Økonomi og effektivitet er garanti for suksess. Lær elevene hvordan bedriftsinterne prosesser kan optimaliseres ved hjelp av behovstilpassede pakkeløsninger.

Bruk av effektive kammermaskiner på yrkesskolen gjør det mulig å demonstrere optimaliserte prosesser ved bearbeiding og foredling av næringsmidler. Man viser elevene hvordan porsjonering, marinering, foredling og modning kan støttes av høykvalitets vakuumpakker. De lærer hvordan dette påvirker den interne organisasjonen, logistikk og salg av produktene. Sist, men ikke minst, kan man ved bruk av en vakuummaskin som prosesshjelpemiddel formidle hvordan avfall og feilvarer kan minimeres.

 

Ansvarsbevisst håndtering av ressurser er vår fremtid. Lær hvordan holdbarheten øker og svinnet av matvarer kan reduseres.

Med moderne vakuummaskiner kan man demonstrere hvordan man ved å trekke ut oksygen eller bruke beskyttende atmosfære kan gjøre næringsmidler mer holdbare. Vakuumet eller den beskyttende atmosfæren blir nøyaktig tilpasset de aktuelle produktene. I hygieniske pakker bevarer næringsmidlene friskhet, smak, utseende og konsistens lenger, og dermed har de ikke bare høy kvalitet, men de bidrar også i vesentlig grad til å redusere kostnader og svinn.

Fleksibilitet er en stor konkurransefordel. Benytt mulighetene til å bruke effektiv vakuumering på de forskjellige yrkesfeltene.

Vakuumeringsmaskiner kan brukes til forskjellige ting i næringsmiddelbransjen. Ved bearbeiding av kjøtt bidrar de f.eks. til en rask og hygienisk marineringsprosess. I ysterier, slakterier og i fiskehandelen kan de brukes til å fremstille populære salgspakker. Restauranter setter stor pris på vakuumpakkene ved Sous-Vide-tilberedning. Og slaktere drar blant annet nytt av foredling av produkter med Dry-Aging.

MULTIVAC vakuumeringsmaskiner er den ideelle løsningen på de mange forskjellige kravene som stilles innen bearbeiding av næringsmidler.

MULTIVAC er en ledende produsent av vakuum kammermaskiner. Vår portefølje for de forskjellige kravene innen bearbeiding av næringsmidler omfatter maskiner i forskjellige utførelser. De effektive bord- og gulvmaskinene utmerker seg med en spesielt enkel og intuitiv håndtering. Pålitelighet, lang holdbarhet og omfattende service gjør MULTIVAC vakuumeringsmaskinen til et perfekt læreinstrument på kjøkkenet ditt.