Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

 

 

Full Wrap-etikettering

Ved Full Wrap Labelling, som ofte også blir betegnet som D-etikettering eller Sleeve Style Labelling, omslutter en etikett fire sider av en forpakning, som et slags bånd. Slik gir Full Wrap Labelling mange muligheter for utforming av de forskjellige pakningene og bidrar dermed betydelig til økt attraktivitet i butikkhyllen.

 

 

Større fleksibilitet og effektivitet

Kan brukes til ulike pakningstyper og -former

Full Wrap-etiketteringsløsninger er laget for å være fleksible for et stort utvalg av pakningsformer og -materialer, slik at man alltid oppnår et optimalt etiketteringsresultat.

Et typisk bruksområde er skin pack med varierende produktframspring eller der produktet ligger lavere enn skålhøyden. Siden utrykte overfolier brukes mest til skin pack, er etiketten viktig for å fremheve produktet.

Full Wrap-etikettering brukes også ved MAP-dyptrekking og for skåler med mange ulike former. Den jevne overflaten på disse pakningene gir mange muligheter til etikettplassering. Når det gjelder hengslede blisterpakker eller begre med hengslet lokk kan full wrap-etikettering også i stor grad bidra til å øke pakningenes attraktivitet på salgsstedet. Etiketten hindrer også at pakningen åpner seg ved et uhell.

 

Stort utvalg av etikettformer

Nærmest enhvertform kan vurderes for selvklebende etiketter, siden de "holdes" av bærepapiret. Det er for eksempel mulig med etiketter med kurver eller utskjæringer som passer til formen på det enkelte produktet og pakningen. Dermed er det mulig med en full 360° vikling og overlappende etikettender.

 

 

 

Materialutvalg

For produksjon av selvklebende etiketter kan man bruke et stort utvalg av materialer. Dette er mye større enn for andre etiketteringsløsninger fordi bærematerialet får en stabiliserende funksjon.

For kassering av bærematerialer har ledende produsenter av selvklebende etiketter opprettet et omfattende resirkuleringsprogram. Mange leverandører av selvklebende etiketter har i tillegg en positiv innvirkning på kostnadseffektiviteten ved Full Wrap-etikettering.

 

 

Bedre differensiering på utsalgsstedet

Store flater for kommunikasjon

Full Wrap-etiketter gir på grunn av sin størrelse og formgiving stor overflate for kommunikasjon og produktinformasjon samtidig som produktet forblir synlig. Matvarepakninger blir ofte stablet i butikkene, og Full Wrap-etikettering øker da synligheten til produktet i hyllen. For å presentere produktet mest mulig fullstendig i pakningen, kan også transparente etiketter brukes.

 

Mer brukervennlig

Full Wrap-etiketter kan designes slik at de har flere funksjoner og dermed øker brukevennligheten. På denne måten fins det mange muligheter for å differensiere de pakkede produktene i butikkhyllene.

Enkel åpning

Med limfrie områder og perforeringer kan man forenkle fjerning av etiketten og åpning av pakningen.

Tuklingsbeskyttelse

I tillegg kan Full Wrap-etiketter beskytte mot tukling, slik at kunden umiddelbart kan oppdage at pakningen er manipulert eller allerede åpnet.

Plass til tilleggsinformasjon

Ekstra informasjon for brukeren, som oppskrifter, tilberedningsinstrukser og reklame kan plasseres på baksiden av etiketten.

 

 

Fordeler sammenlignet med andre løsninger

Høyere effektivitet enn Card Sleeves

Card Sleeves blir vanligvis skjøvet for hånd over en pakning og deretter festet på baksiden med en ekstra etikett. Derfor er automatisk Full Wrap-etikettering med papiretiketter med høyere flatevekt et attraktivt alternativ. I tillegg til høy automatiseringsgrad gir Full Wrap-etikettering også sikkerhetsmessige fordeler. Selvklebende etiketter hefter mye bedre på pakningen og holdes trygt på plass også ved logistiske-følgeprosesser som kartonering, transport og fylling av hyller. Det blir heller ikke mulig for kunder å bytte om etiketter til dyrere produkter i butikken. 

Høyere attraktivitet enn "Linerless etiketter"

Selvklebende etiketter gir større fleksibilitet når det gjelder design og form. Mens Linerless-etiketter kun kan produseres i rettvinklet format, kan alle former vurderes for selvklebende etiketter, ettersom de "holdes" av bærepapiret. Det er for eksempel mulig med etiketter med kurver eller utskjæringer som passer til formen på det enkelte produktet og pakningen. Det samme gjelder utvalget av materialer som kan brukes til produksjon av selvklebende etiketter – dette er mye større, siden bærematerialet til de selvklebende etikettene stabiliserer etikettmaterialet. 

Mindre nedetid

Med lavere flatevekt kan etikettantallet per rull med selvklebende etiketter være opp til 30 prosent høyere enn ved Linerless-materialer. Dette gir færre rullskifter i produksjon, og dermed kortere nedetid.

Mindre rengjøring

Et ytterligere aspekt som begrenser effektiviteten til Linerless-etiketteringssystemer, er det faktum at bearbeidingen av disse materialene fører til en økt rengjøringsbehov for maskinen. Etiketteringsmaskiner for bearbeiding av Linerless-etiketter, er utstyrt med kniver for å kutte etikettene fra sammenhengende etikettruller. På disse knivene fester det seg rester fra lim- eller silikonsjiktet i etikettene, slik at de må rengjøres regelmessig, for å sikre optimal etikettering. Dermed reduseres driftstiden betydelig

 

> Les mer i UPDATE-artikkelen

Full Wrap-etikettering på MULTIVACs transportbåndetiketterere

Full Wrap-etikettering med MULTIVACs båndetiketterere utmerker seg med høy automatiseringsgrad, høy etiketteringsnøyaktighet, stor fleksibilitet og et stort utvalg av etikettformer og -materialer.

Maksimal presisjon og hastighet

Etikettereren L 310 Full Wrap bearbeider selvklebende etiketter med en etikettbåndbredde på opp til 500 mm. Etikettene blir først påført pakningsoversiden. En servostyrt påtrykksinnretning trykker deretter de utstikkende etikettendene på sideflatene til forpakningen og på pakningsbunnen. Dette skjer helautomatisk ved høy hastighet og med maksimal presisjon. Styringen til L 310 kan integreres i styringen til en pakkemaskin, høydejusteringen av etikettereren er ergonomisk og skjer forfra. Etikettereren L 310 Full Wrap har følgende karakteristika:

  • Helautomatisk etikettering
  • Svært høy etiketteringshastighet
  • Maksimal presisjon ved posisjonering av etiketter
  • Presis føring av pakninger
  • Etikettbåndbredde opp til 500 mm

Enkel betjening

Etikettereren L 310 Full Wrap betjenes enkelt og sikkert med MULTIVACs intuitive brukergrensesnitt HMI 2.0. Nyttige justeringsinnretninger for etikettereren sørger for rask omstilling til andre pakningsformater og etikettstørrelser.

Andre funksjoner

Takket være det modulære designet kan transportbåndetiketterere konfigureres individuelt eller utvides med stor fleksibilitet. På denne måten kan kajmpanjeetiketter påføres automatisk, eller så kan etikettering og merking automatiseres på en enkel og pålitelig måte ved hjelp av passende tilleggsmoduler.

 

 

Påsetting av kampanjeetiketter

Det er mulig å utstyre etikettereren med flere etikettpåsettere, for eksempel for påsetting av kampanjeetiketter eller for topp- og bunnetikettering. Ved bruk av trykkluftpåføring kan kampanjeetiketter påføres svært presist også på ujevne overflater, skjøre porodukter eller innsiden av en skinpack-skål.

Inspeksjon av etiketter, utskrift og pakking

Produksjonslinjene produserer i dag med høye hastigheter, og det er ikke lenger mulig å oppdage enkeltpakninger med feil med det blotte øye. For å sikre at kun feilfrie pakninger går videre til detaljkjeden, bør hver enkelt pakning ideelt sett inspiseres. Denne oppgaven utføres raskt, presist og pålitelig av automatiserte inspeksjonssystemer.

Kamerabaserte systemer kan oppnå enda mer: de kan for eksempel kontrollere om et produkt er plassert riktig i pakningen eller om en pakning er fylt helt opp.

Har du spørsmål om Full Wrap-etikettering?

Ta kontakt med oss. Vi gir individuelle råd til alle som kontakter oss.