Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Håndteringsløsninger

Individualitet tilpasset ved modul design - håndteringsløsninger fra MULTIVAC.

Når det gjelder produkthåndtering som en del av pakkeprosessen tilbyr MULTIVAC et bredt utvalg av utstyr, som stadig utvides. Dette inkluderer løsninger for automatisert transport, orientering, lasting og konvertering av produkter, pakker og esker - alt med høy ytelse og med maksimal presisjon og fleksibilitet, skreddersydd etter kundens krav.

For håndtering av forskjellige produkter i pakkeprosessen tilbyr MULTIVAC et bredt utvalg, som hele tiden blir utvidet. Dette omfatter løsninger for automatisert transport, orientering, mating og samordning av produkter, pakninger og kartonger. MULTIVACs håndteringsløsninger øker prosesseffektiviteten og sørger for en optimal produktflyt. De er tilgjengelige i alle ytelsesklasser og i henhold til ulike hygienekrav. Forskjellige teknologier og størst mulig modularitet gir fleksibel tilpasning til individuelle krav med hensyn til bruksområde og funksjonalitet.
MULTIVACs håndteringsløsninger kan også integreres sømløst i eksisterende pakkelinjer. De kan utvides til å omfatte tilleggsfunksjonalitet for å oppfylle nye krav.

Som leverandør av integrerte løsninger og med spesialkompetanse på linjer og automatisering, fokuserer vi ikke bare på enkeltmodulene og prosesstrinnene, men på hele pakkelinjen. Et optimalt design av totalløsningen for det aktuelle bruksområdet bidrar til å minimere prosesstidene uten å redusere produksjonstakten. Dette bidrar til lavere driftskostnader og et optimalt fotavtrykk for linjen.

Full integrerasjon av håndteringssystemer i linjestyringen sikrer en pålitelig prosess med høy presisjon og repeterbarhet. Dette danner også grunnlaget for fullstendig dokumentasjon og sporbarhet, noe som sikrer kontinuerlig transparens i hele prosesskjeden.

 

 

Håndteringsløsninger

Tilførsel, transport (Converging)

Separasjon (Channelizing)

Nedlastinger

Automation:
3.68 MB PDF

PDF Download

 

Komplette linjer nøkkelferdige fra en leverandør

 


MULTIVAC-porteføljen inkluderer forskjellige pakketeknologier, merkings- og kvalitetskontrollsystemer samt automatiseringsløsninger. Produktsortimentet vårt blir komplettert av oppstrøms pakkeprosesskomponenter innen områdene porsjonering, prosessering og bakerieteknologi. Takket være vår omfattende linjekompetanse kan alle moduler integreres i helhetlige løsninger. De garanterer høy drifts- og prosesspålitelighet samt høy effektivitet.

Vil du vite mer >