Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Linjeovergripende styring og betjening

MULTIVAC Line Control (MLC) muliggjør spesielt effektiv betjening av MULTIVAC-linjer. Dette inkluderer å kjøre opp, starte, stoppe, kjøre tom og skifte resepter på tvers av linjer. MLC forenkler betjeningen betydelig, sørger for sikre og reproduserbare prosesser og minimerer potensielle driftsfeil. Det gir grunnlaget for en enkel tilkobling av en linje til ERP-, MES-, MRP- eller PPS-systemene til våre kunder.

MULTIVAC Line Control (MLC) er en innovativ løsning som gjør drift og betjening av linjer ekstremt enkel og effektiv.

Ofte tilbakevendende driftssekvenser som å kjøre opp, starte, stoppe, kjøre tom og skifte resepter blir transformert til linjeovergripende, standardiserte og reproduserbare prosesser av MLC.
Betjeningspersonalet drar nytte av betydelig kortere gangavstander, samt av enkle, raske og feilfrie betjeningstrinn. Resultatet er en betydelig høyere tilgjengelighet av hele linjen og minimering av driftsfeil. Ved å behandle alle relevante prosessdata er MULTIVAC Line Control også det ideelle grunnlaget for valgfrie digitale tjenester som f.eks. OEE-analyser.

MULTIVAC Line Control gir grunnlaget for en enkel tilkobling av en linje til ERP-, MES-, MRP- eller PPS-systemene til våre kunder.

Kjøre opp linjen

Etter å ha trykket på hovedbryteren på alle linjeelementene, kan en linjeresept for hele linjen velges sentralt på hvilken som helst betjeningsterminal (HMI 3). Hvert linjeelement inneholder automatisk riktig reseptforslag, som blir bekreftet av operatøren etter eventuelle manuelle oppsettprosesser som måtte være nødvendige.

MULTIVAC Line Control gjør oppkjøring av linjer mye mer effektivt og trygt. For betjeningspersonalet reduserer dette ikke bare den nødvendige tiden og gangavstandene for å laste individuelle resepter per maskin. Den linjeovergripende resepthåndteringen sørger automatisk for at de riktige reseptene blir brukt.

MLC gjør det bare mulig å starte linjen når alle linjemodulene er klare til drift. Dette minimerer også potensielle feilkilder.

Starte og stoppe linjen

Med MLC kan hele linjen startes og stoppes sentralt på hvilken som helst betjeningsterminal (HMI 2, HMI 3). Når den stoppes, bytter hver linjemodul automatisk status til "stopped".

MULTIVAC Line Control gjør start og stopp av linjer til en regulert prosess, noe som gjør det mye enklere og raskere. I tillegg til redusert tidsforbruk og kortere gangavstand for operatøren, øker tilgjengeligheten av systemet.

Linjeovergripende skifte av resept

Med MLC kan ønsket linjeresept velges sentralt på hvilken som helst betjeningsterminal (HMI 3). Hvert linjeelement inneholder automatisk riktig reseptforslag, som blir bekreftet av operatøren etter eventuelle manuelle oppsettprosesser som måtte være nødvendige.

I tillegg kan sjekklister for manuelle oppsettaktiviteter kartlegges i styringen, og må bekreftes av betjeningspersonalet og bekreftes på betjeningsterminalen. MULTIVAC Line Control gjør det enklere og raskere å endre resepter i linjer. For betjeningspersonalet reduserer dette ikke bare den nødvendige tiden og gangavstandene for å laste individuelle resepter per maskin. Samtidig er det sikret at omstilling av resept blir utført riktig og på hver maskin.
Den linjeovergripende resepthåndteringen sørger for eksempel automatisk for at de riktige produktdataene blir brukt. Disse inkluderer vanligvis også riktige utskriftsoppsett og utskriftsdata, en kritisk feilkilde for betjeningspersonalet i den daglige driften, noe som kan føre til høye kostnader for etterarbeid eller retur.

Linjestatusoversikt

Linjestatusoversikten til MLC identifiserer og lokaliserer raskt og pålitelig årsaken til ikke-planlagte linjestopp, for eksempel på grunn av materialmangel. Andre potensielle årsaker til feil, for eksempel utløsing av beskyttelseskretser eller kontrollsensorer, kan også lokaliseres effektivt med linjestatusoversikten.
Med MLC er eliminering av typiske produksjonsproblemer ekstremt forenklet og raskt. I tillegg til å redusere tiden som kreves for betjeningspersonalet, optimaliseres tilgjengeligheten av linjen, og produksjonsmålene oppnås mer pålitelig. Differensiert maskinstatistikk består også i en bedre database for OEE-analyser.

Tomkjøring av linjen

Med støtte fra MLC kan en linje tømmes på en kontrollert måte når som helst, og på hvilken som helst betjeningsterminal (HMI 3). Produktene og pakkene i linjen flyttes ut av linjen på en kontrollert måte. De går da gjennom de gjenværende prosesstrinnene. Linjemodulene bytter deretter automatisk til statusen "complete" og linjen er klar for et skifte av produkt eller resept eller skiftets slutt.

MULTIVAC Line Control gjør tømming av linjer til en regulert prosess, noe som gjør det spesielt enkelt og pålitelig. I tillegg til redusert tidsforbruk og kortere gangavstand for betjeningspersonalet, støtter denne MLC-funksjonen den spesielt effektive forberedelsen av skifte av produkt. Differensiert maskinstatistikk resulterer også i en bedre database for OEE-analyser.

MULTIVAC Line Control

  • Linje start/stopp
  • Integrert reseptbehandling
  • Integrert linjestyring
  • Den modulære strukturen muliggjør flere kundespesifikke applikasjoner

Brukerrapporter og fagbidrag

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

Ta kontakt

Samtykke*