Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Automatiseringsløsninger

Helhetlige automatiseringsløsninger for maksimal effektivitet og prosesspålitelighet

Vi er en erfaren leverandør av automatiseringsløsninger. Med vår helhetlig forståelse av dine produkter og dine krav, utvikler vi løsninger for de mest komplekse forpaknings- og automatiseringsoppgaver - fra ett enkelt prosesstrinn til en komplett fabrikk.

Dette gjør det mulig for oss å oppfylle dine høyeste krav når det gjelder effektivitet og prosess-pålitelighet og, takket være modulariteten til våre moduler, garanterer du et minimalt fotavtrykk av den installerte løsningen.

 

Komplette linjer fra en enkelt leverandør

MULTIVAC-porteføljen inkluderer forskjellige pakketeknologier, merkings- og kvalitetskontrollsystemer samt automatiseringsløsninger. Produktsortimentet vårt blir komplettert av oppstrøms pakkeprosesskfunksjoner innen områdene skjæring og porsjonering, og deigforming. Med vår omfattende linjekompetanse integrerer vi alle moduler i helhetlige løsninger, som garanterer optimal drifts- og prosesspålitelighet samt maksimal effektivitet.

Vi faller også tilbake på en bred portefølje av komponenter, slik at håndteringen av produkter og pakker kan automatiseres økonomisk gjennom hele emballasjeprosessen. I tillegg til å håndtere moduler inkluderer dette også båndløsninger opp til palleteringssystemer for sekundær emballasje og kartlegger følgende funksjoner.

Funksjonalitetene til automatiseringskomponentene

Produkthåndtering

MULTIVAC tilbyr nøyaktige og hygieniske innmatingsløsninger for faste, kuttede eller opphakkede produkter, granulater, pulver samt myke, pastøse eller flytende produkter. De kan leveres som en del av en automatisert pakkelinje eller kan integreres i eksisterende anlegg.

Overføring

 • Modulære beltebånd
 • Web-bånd
 • Ringbånd
 • Rullebaner med kjededrev
 • Rullebaner med drivmotor
 • Tyngdekraftrullebaner
 • Medbringerkjeder


som rett, svinget eller stigebånd, som integrert løsning eller som frittstående versjon

 

Tilførsel, buffere

 • Støtteplatebånd
 • Stigebånd
 • Tyngdekraftrullebaner
 • Sidebeltebånd
 • Flerleddede bånd
 • Sentrifugalinnlegger
 • MULTIVAC Tray Carrier™

 

Forgruppering

 • Vibrasjonsbånd
 • Flerleddede bånd

Inspeksjon

 • Robovision-programvare
 • Flatekameraer
 • Linjekameraer
 • Strekkodeskanner

Fylling for primærpakker

MULTIVAC tilbyr nøyaktige og hygieniske innmatingsløsninger for faste, kuttede eller opphakkede produkter, granulater, pulver samt myke, pastøse eller flytende produkter. De kan leveres som en del av en automatisert pakkelinje eller kan integreres i eksisterende anlegg.

Fylling

 • Slicer for produkter som skal snittes
 • Skjæresystemer for ferskt kjøtt
 • Skjæresystemer for brød

Lasting

 • Pick-and-Place-Handling
 • Beltebånd for fylling
 • Synkroniserte fyllebånd
 • Tilbaketrekkingsbånd

Dosering

 • Flerhodevogn
 • Doserer med fyllebroer

Overvåking

 • Gjennomstrømningsovervåkning
 • Tompakkeovervåking
 • Fyllenivåkontroll
 • Sveisesømkontroll
 • Posisjons- og tilstedeværelesekontroll

Innlegging av supplementer

 • Dispenser for interleaver
 • Anvisninger
 • Pose

Utmating, transport

For utmating av pakker fra en pakkemaskin og transport til etterfølgende prosesser tilbyr MULTIVAC flere forskjellige løsninger. Modulene for transport, kanalisering og innretning av pakker sikrer en effektiv og gjennomgående produktflyt. Utmating av niO-pakker kan integreres i alle delprosesser.

Våre løsninger for transport og utmating kan installeres som en del av en automatisk pakkelinje, eller den kan integreres i et eksisterende anlegg.

Transport

 • Undertrykks-tilførselsbånd
 • Transportbånd
 • 90°-tverrmatere
 • Tilbaketrekkingsbånd
 • MULTIVAC transportbåndsystemer (MCS)

 
som web-bånd eller som modulære kjedebånd

Separasjon

 • Pick-and-Place-Handling
 • MULTIVAC båndsystemer (MBS)
 • 90°-tverrmatere

Orientering

 • Horisontale vendestasjoner
 • Vertikale vendestasjoner

Utmating av niO-pakninger

 • Behandlingsmoduler
 • Utstøtingsinnretninger
 • Utblåsingsinnretninger
 • Utslusingsbånd

Ompakking

Takket være den store fleksibiliteten ved tilførsel og utmating, kan våre ompakkingsløsninger fra MULTIVAC brukes i praktisk talt alle typer produksjonslinjer. Vår fleksible Toploading- og Sideloading-løsninger kan sette sammen et stort spekter av kartongformer og -formater, fylle disse og lukke dem - alt fra små display-kartonger til transportkartonger i stort format. Produkttilførselen kan tilpasses forskjellige kundebehov: Inline-, 90°- eller dobbelttilførsel, slik at produktene kan ligge sideveis eller på kanten. I tillegg er utallige lukkeløsninger tilgjengelig, fra ekstern lukking til integrert lukking med limbånd (taping) og varmlimsystemer. Produktene kan pakkes i falsede kartonger (RSC) eller reolpakninger (SRP). Kartongpakkeløsningene fra MULTIVAC kan integreres som en del av en automatisk pakkelinje eller i eksisterende anlegg.

Transport

 • Undertrykks-tilførselsbånd
 • Transportbånd
 • 90°-tverrmatere
 • Tilbaketrekkingsbånd

 

MULTIVAC transportbåndsystemer (MCS) som web-bånd eller som modulære kjedebånd

Kartonginnretting

 • Kartonginnretting (med tape | med varmelim | for mekanisk fiksering)
 • Systemer for kartongtransport
 • Kartongmagasiner

Kartongbehandling

 • Transportbånd (med ruller | med hengselbåndkjede | med web)
 • Kartongavstabler
 • Vendestasjoner
 • Spiralbånd

Lasting

 • Dreiebord
 • Pack Stacker
 • Pick-and-Place Handling
 • Innlegger for mellomlag

Palettering

Robotstøttede paletteringsløsninger gir maksimal fleksibiltiet, pålitelighet og kostnadseffektivitet. Det brede produktutvalget til MULTIVAC muliggjør optimal og modulær tilpasning til kundenes behov med tanke på forskjellige produkter, kapasiteter, oppstillingsflater og tilkoblede prosesser. MULTIVAC paletteringsløsninger bearbeider de forskelligste kartonger og plastbokser som enkeltobjekter og stabler, enkeltvis eller forgruppert, pakker og paller i de forskjelligste størrelser. Programvaren sørger for at operatører, selv uten spesiell trening, allikevel kan produsere en rekke forskjellige paletteringsmønstre.

Paletteringssystemene fra MULTIVAC kan installeres som en del av en automatisk pakkelinje eller i et eksisterende anlegg.

Pallehåndtering

 • Pallebånd
 • Palleoverføringsenheter
 • Krysningsenheter
 • Palledispensere
 • Tompallgripere
 • Palledreiebord
 • Palleposisjoneringsinnretninger
 • Håndteringsenheter for mellomlegg
 • Rullebaner
 • Dreiebord med rullebaner

Kartongbehandling

 • Transportbånd (med ruller | med plastkjede | med web)
 • Grupperingsinnretninger for kartonger

Fylling av paller

 • 4-aksede roboter
 • Vakuumgripere eller mekaniske gripere

Merking av paller

 • Palleetiketterere

Foliepakking

 • Folieomviklere (med applikator for kantbeskyttelse | folieomvikler med overfoliemodul)

Overføring til etterfølgende prosesser

 • Overleveringsvogn
 • Førerløse transportkjøretøy (FTF)

MULTIVAC Line Control

Linjeovergripende styring og drift for maksimal generell systemeffektivitet

 

Bruken av en overgripende linjestyring for de enkelte linjemodulene gir et betydelig bidrag til effektiv linjedrift. Dette resulterer i en betydelig høyere tilgjengelighet av hele linjen, samt minimering av driftsfeil og, sist men ikke minst, størst mulig total systemeffektivitet.

 

Med MULTIVAC Line Control tilbyr vi en standardløsning som i hovedsak inkluderer en start/stopp-funksjon langs hele linjen, sentral oppskriftshåndtering for effektiv implementering av produktendringer og oversikt over linjestatus. Dette gjør at feil i linjen raskt kan lokaliseres og avhjelpes. Ved å behandle alle relevante prosessdata er MULTIVAC Line Control også det ideelle grunnlaget for valgfritt tilgjengelige digitale tjenester, for eksempel OEE-analyser. Takket være den modulære strukturen, kan MULTIVAC Line Control også utvides til å omfatte en rekke andre prosjektspesifikke funksjoner for å oppfylle kundenes individuelle behov.

Det sentrale HMI 3-brukergrensesnittet sikrer maksimal driftssikkerhet og -komfort. Alle prosesser langs emballasjeprosessen presenteres transparent, tydelig og forståelig. All viktig informasjon er tilgjengelig for brukeren på et øyeblikk.

Nedlastinger

Automation:
3.68 MB PDF

PDF Download

Brukerrapporter og fagbidrag

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automated infeed, loading and unloading of medical products within the packaging procedure

A largely automated packaging procedure increases process reliability, raises efficiency and guarantees optimum product protection. But when is it sensible to automate the packaging procedure? And what are the approaches to this?

Automated production of combi packs

Packaging procedures with a high degree of complexity are often used to produce combi packs for pharmaceutical products. Infeed systems, which have to be tailored precisely to the particular components, and also integrated into the packaging line, are required for the automated infeed and loading of the various product…

Ta kontakt

Samtykke*