Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Emballasjeløsninger for matvareprodukter

Med våre innovative og effektive, men fremfor alt kostnadseffektive løsninger, dekker vi hele prosesskjeden innenfor bearbeiding og pakking av matvarer. MULTIVAC-porteføljen er dermed ikke bare unik, men også den bredeste på markedet.

MULTIVAC's ekspertteam gir deg omfattende støtte ved gjennomføring av ditt prosjekt: fra den første konsultasjonen til vår unike ettersalg-service.

Bearbeiding og pakking av matvarer

Små og store selskaper over hele verden drar fordel av vår mange års erfaring innen pakking, håndtering, merking, kvalitetskontroll, kartonering og palletering - så vel som fra vår omfattende kunnskap om slicing, porsjonering og deigbehandling.

Som en helhetlig leverandør med høy kompetanse innen automatisering og linjer, fokuserer vi alltid på effektiv tilkobling til pakkeprosessen av alle oppstrøms og nedstrøms funksjoner. Bærekraftige konsepter for produksjon av emballasje avrunder tilbudet av tjenester.

Pakking av matvarer: Sikkert. Økonomisk. Bærekraftig.

Emballasjeløsninger fra MULTIVAC gir en pålitelig beskyttelse for alle matprodukter, og sikrer at optimal holdbarhet og hygiene oppnås gjennom hele logistikkjeden.

De muliggjør kostnadseffektiv produksjon av et bredt utvalg av emballasjetyper, fra forbrukerpakninger til fleksible store bulkpakninger. På samme måte kan en rekke pakningsstørrelser implementeres fleksibelt, med et spekter som spenner fra kundevennlige enkelt- og flertype pakninger til flergangs- og familiepakninger.

Bærekraft har alltid hatt høy prioritet for MULTIVAC. Vårt mål: lavest mulig bruk av ressurser og materialer ved produksjon av alle typer matemballasje. Samtidig er vi pådriver i utviklingen av nye emballasjematerialer fra fornybare råvarer og mono-materialer, og tilbyr våre kunder emballasjeløsninger med optimert mulighet for resirkulering.

Brukerrapporter og fagbidrag

"The entry into thermoforming packing was an important, strategic step for us."

Knorrevången Slakt AB in the Swedish town of Gilmåkra is one of the ten largest slaughtering companies in the country. The slaughtered animals are supplied either whole or in sections to the wholesale trade, but a large part of the fresh meat is also supplied pre-portioned to processing companies. There it is further…

“MULTIVAC is a real partner for us.”

Cater Food mainly processes pork and beef in both premium and bio grades. Since the two existing machines at the Herrup site were barely able to cope with the constantly rising production quantities, the Danish company, which has seen strong growth in recent times, decided to invest in a R 515 thermoforming packaging…

Fast food, attractively packed

Convenience products are popular worldwide. The right packaging presents these practical food products attractively and extends their shelf life.

Figlmüller: Schnitzel and more

The restaurant company Figlmüller puts its trust in chamber machines from MULTIVAC.

Ta kontakt

Samtykke*

Convenience Products

Traysealer Solutions for Convenience Products

MULTIVAC offers a wide range of solutions for convenience products of all kinds: from typical ready-to-serve meals to menu components, snacks, vegetables, and fresh-cut products.

 

Komplette linjer nøkkelferdige fra en leverandør

 


MULTIVAC-porteføljen inkluderer forskjellige pakketeknologier, merkings- og kvalitetskontrollsystemer samt automatiseringsløsninger. Produktsortimentet vårt blir komplettert av oppstrøms pakkeprosesskomponenter innen områdene porsjonering, prosessering og bakerieteknologi. Takket være vår omfattende linjekompetanse kan alle moduler integreres i helhetlige løsninger. De garanterer høy drifts- og prosesspålitelighet samt høy effektivitet.

Vil du vite mer >