Velg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Emballasjeløsninger for industri- og konsumvarer

Vi tilbyr integrerte emballasjeløsninger for industri- og konsumvarer som er mye mer enn en perfekt fungerende maskin. Vi benytter oss av lang erfaring over mange år. Våre erfarne eksperter vil gi deg omfattende råd og støtte deg gjennom hele prosessen, fra emballasjedesign til maskin i drift på ditt anlegg.

Allsidige emballasjefunksjoner for individuelle emballasjeløsninger

Produktbeskyttelse

I en varig forseglet forpakning er produktene sikkert beskyttet mot miljøpåvirkninger. Ved pakking under vakuum eller med beskyttende atmosfære kan restoksygeninnholdet og pakningsatmosfæren kontrolleres presist.

Transportbeskyttelse

Emballasje som er individuelt tilpasset egenskapene og formen til de emballerte varene, kan beskytte dem mot mekanisk belastning.

Beskyttelse mot UV-stråling

Emballasjematerialer med passende barriereegenskaper beskytter produktet mot UV-stråling.

 

Beskyttelse mot elektrostatisk utlading (ESD)

MULTIVAC pakkesystemer kan bearbeide antistatiske eller avledende emballasjematerialer. Det som begynner med produksjonen av produkter med ESD-beskyttelse på arbeidsplassen, blir kontinuerlig videreført i emballasje og transport.

Tyveribeskyttelse

Beskyttelse mot tyveri er et sentralt kriterium for høykvalitetsprodukter.


For mekanisk tyveribeskyttelse er det mulig å produsere spesielt stabil og holdbar forseglet emballasje, som ikke kan åpnes i salgslokalet uten verktøy.


For elektronisk beskyttelse mot tyveri kan MULTIVAC-emballasjesystemer utstyres med etiketter som også påfører RFID-etiketter sikkert inne i emballasjen.


Små produkter kan pakkes i blisterpakninger av tilstrekkelig størrelse, noe som gjør innsetting vanskelig og gjør tyverisikringsinnretninger unødvendige.

Forfalskningssikkerhet og originalitetsbeskyttelse

MULTIVAC emballasjeeksperter vil gjerne gi deg råd hver for seg når det gjelder å pakke produktene dine på en forfalskningssikker måte. En standardløsning for anti-forfalskning er innlegging av RFID-etiketter i pakningen. Hologrammer kan også behandles.

 

Pakke industri- og forbruksvarer sikkert, effektivt og fleksibelt

For emballasje av industri- og forbruksvarer tilbyr vi forskjellige prosesser som kan tilpasses individuelt etter kravene.

Vårt utvalg av tjenester

Emballasjedesign

I dialog med våre kunder opprettes et pakkedesign ut fra komplekse produktkrav, som vi implementerer i prøvepakker for implementering av et bredt utvalg av tester. For dette formålet er applikasjonssentre tilgjengelig over hele verden, utstyrt med den nyeste teknologien, et bredt spekter av måleenheter og kompetente applikasjonseksperter. Vi støtter deg både i valg av emballasjematerialer og i implementeringen av de mest krevende emballasjetyper for din slående produktpresentasjon.

Emballasjeeffektivitet

MULTIVAC har utviklet flere løsninger for å optimalisere forbruket av pakkemateriell, for eksempel å redusere banene, tetningsflensen og kantlisten i produksjonen av dyptrekkepakninger. Samtidig kan pakningsdesign bidra til å redusere folieforbruket ytterligere.

Integrasjon og utvidbarhet

MULTIVAC tilbyr emballasjeløsninger i en rekke automatiseringsnivåer, fra manuelle til halvautomatiske systemer til nøkkelferdige, fullt integrerte emballasjelinjer. Vi produserer håndteringssystemer, separasjons- og transportsystemer samt merking og kvalitetskontrollløsninger selv. Vi integrerer også gjerne komponenter fra andre produsenter i våre emballasjeløsninger.

Sporbarhet

MULTIVAC Track & Trace™ muliggjør batch-spesifikk eller individuell merking av pakker. Opprinnelses- og produksjonsdata blir utført nøyaktig til syklusen under pakkeprosessen og brukt på emballasjen.

Informasjon og identifikasjon

MULTIVAC Track & Trace™ muliggjør batch-spesifikk eller individuell merking av pakker. Opprinnelses- og produksjonsdata blir utført nøyaktig til syklusen under pakkeprosessen og brukt på emballasjen.

Bærekraftighet

Bærekraftige emballasjekonsepter har lenge vært daglig praksis hos MULTIVAC. Vi følger alltid med på hele materialets syklus. Dette gjelder ikke bare bruken av maskinene, men også hele deres livssyklus. Derfor er emballasjemaskinene våre ikke bare spesielt ressursbesparende, men også ekstremt holdbare.

Våre tjenester

Det er vårt mål at MULTIVAC emballasjeløsninger skal oppfylle dine, og de juridiske krav så raskt, effektivt og økonomisk som mulig. Derfor tilbyr vårt ekspertteam deg et bredt spekter av støtte- og servicetjenester.

Pakketegninger og prøvetakinger

I dialog med våre kunder opprettes et individuelt pakkedesign ut fra komplekse produktkrav. Med 3D-pakningstegninger og prøvetakinger utvikler vi den optimale emballasjen for hvert produkt og alle ytelseskrav. For dette formålet er applikasjonssentre tilgjengelig over hele verden, utstyrt med den nyeste teknologien, et bredt spekter av måleenheter og kompetente applikasjonseksperter.

Opplæring

For å bli kjent med funksjon, vedlikehold og stell av maskinen din, tilbyr vi omfattende opplæringskurs. Enten i et av våre treningssentre over hele verden eller hos deg. Coachingen foregår på en praksisorientert måte direkte på maskinen, du vil da motta lærestoffet skriftlig. På denne måten kan du utnytte potensialet til den nye MULTIVAC-emballasjeløsningen din fullt ut.

Prosjektstyring og igangkjøring

Fra ideen til den første testkjøringen - du vil ha en kompetent og erfaren prosjektgruppe ved din side, og som hjelper deg med å implementere pakkeløsningen din, som vil følge deg fra den første beholdningen til implementeringen av pakkeløsningen. Informasjonen om dine ansatte og den endelige aksepten avrunder igangkjøringen.

 

Service, reservedeler og etterutrustning

Den tekniske servicen til MULTIVAC garanterer maksimal tilgjengelighet av emballasjeløsninger. Om det er snakk om vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, feilsøking eller ettermontering - våre kundeservicekonsulenter og våre regionale serviceteknikere er alltid tilgjengelige.


MULTIVAC reservedeler garanterer ikke bare problemfri drift og maksimale driftstider, de oppfyller også de høyeste sikkerhetsstandarder. Takket være vår verdensomspennende reservedelslogistikk og desentraliserte lager på våre servicesentre, garanterer vi en rask og omfattende tilførsel av originale reservedeler i MULTIVAC-kvalitet.


Med vår etterutrustningstjeneste for de modulære MULTIVAC-pakkemaskinene, kan du reagere fleksibelt på nye krav fra markedene og kundene dine. Vi vil gjerne gi deg råd om etterutrustningsmuligheter for dine emballasjeløsninger.

Nedlastinger

Packaging solutions:
Industrial and consumer goods
6.92 MB PDF

PDF Download

Brukerrapporter og fagbidrag

Packing sustainably

By using different material and packaging concepts, manufacturers can make an important contribution to meeting the current market demands with regard to sustainable packaging solutions.

MULTIVAC X-line

MULTIVAC is redefining thermoforming packaging with its X-line. Thanks to its seamless digitalisation, comprehensive sensor system and its networking with the MULTIVAC Cloud, the X-line creates a new dimension when it comes to packaging reliability, quality, performance and future-proofing.

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

Developed with the customer in mind: the new HMI 3 user interface

With its IPC08 machine control and HMI 3 user interface, MULTIVAC is heralding the start of a new era of operating convenience for packaging machines. The focus of this development was on all machine users and their needs. The innovative concept, together with a new generation of machines, will be presented at…

Ta kontakt

Samtykke*

 

Komplette linjer nøkkelferdige fra en leverandør

 


MULTIVAC-porteføljen inkluderer forskjellige pakketeknologier, merkings- og kvalitetskontrollsystemer samt automatiseringsløsninger. Produktsortimentet vårt blir komplettert av oppstrøms pakkeprosesskomponenter innen områdene porsjonering, prosessering og bakerieteknologi. Takket være vår omfattende linjekompetanse kan alle moduler integreres i helhetlige løsninger. De garanterer høy drifts- og prosesspålitelighet samt høy effektivitet.

Vil du vite mer >